poniedziałek, 6 lutego 2017

Run boy, runNie to, żebym zapomniała o istnieniu tego bloga, czy coś (wskazówka: zapomniałam.)
Mój rysunek z projektu Telephone Art Game z początku 2016 roku. Dziw, że go tu nie zamieściłam???

Not like I enirely forgot about this blog, or anything (hint: I did.)
My part of the Telephone Art Game project from early 2016. Can't believe I never posted it here????

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza