piątek, 2 marca 2018

Fred


Poznajcie bóstwo opiekuńcze historyków sztuki specjalizujących się w rysunku satyrycznym i karykaturze. Można mówić mu Fred.

Meet the guardian deity of art historians who specialize in cartoons and caricature. His name is Fred.

Pomysł na postać z: | Design prompt from: http://www.springhole.net/writing_roleplaying_randomators/character-build.htm